Liikmemaks / Toetused

Liikmemaksu on võimalik tasuda nii nagu liikmele sobib: iga kuu, kord kvaratalis, kord aastas või mõnel muul enda poolt valitud aja-graafiku järgi.

Palume kanda Teatriliidu liikmemaks koos vastava alaliidu liikmemaksuga alaliidu arveldusarvele.
(Nt. ELKL’i kuuluv liige peaks kandma nii ELKL’i kui Teatriliidu liikmemaksu korraga ELKL’i arveldusarvele.)

 

Makse saaja: MTÜ Eesti Lavastuskunstnike Liit

Arveldusarve number: EE461010022021709002

Selgitus: Liikmemaks, nimi ja periood, mille eest tasute!!!

 

Vabakutseliste kunstnikele:

Summa, kuumaks: 4,8 € (Teatriliit) + 1,2 € (ELKL) = 6 €

Summa, aastamaks: 57,60 € (Teatriliit) + 14,40 € (ELKL) = 72 €

Palgal olevatele liikmetele:

1,5% sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, millest 1 % on Teatriliidu liikmemaks ja 0,5 % ELKL’i liikmemaks.

 

Aastamaks pensionäridele: 12 € (Teatriliit) +  7 € (ELKL) = 19 €

Kuumaks pensionäridele: 1 € (Teatriliit) + 0,58 € (ELKL) = 1,58 €

Üle 70. aastastele liikmemaks ei kehti.

 

Liidu liikmetel on võimalus taotleda kuue kuulist toimetulekutoetust, teatripiletite kompensatsiooni 50% ulatuses ja loomestipendiumi.

2015. aastal on loomestipendiumi võimalus taotleda maksimum summas 400 €.

Sihtstipendiumitaotleja ei tohi olla liikmemaksuvõlglane ning loomeregistri info peab olema edastatud Kersti Prosale kvarrak@gmail.com

Infot makstud/maksmata liikmemaksu kohta on võimalik küsida erialaliidu raamatupidajalt:

Krista Laal (+372) 562 99557

Sihtstipendiumi kasutamise tähtaja lõppedes on stipendiumi saaja kohustatud esitama sisulise ja vormikohase finantsaruande

Teatripiletite kompensatsiooni saamiseks tuleb avaldus ja teatripiletid tuua eraldi paberil Eneken Akselile.

Stipendiumitaotluse vormi ja teised avalduste blanketid leiab rippmenüüst Liikmetele – Lepingud / Avalduste blanketid.

 

Pikaajalise haiguse, töötaoleku vm. põhjusel võib juhatus vabastada liikmemaksu tasumisest täielikult, osaliselt või teatud ajaks, juhul kui loovisik on esitanud vastava kirjaliku avalduse. Antud perioodil ei saa taotleda loomestipendiumi ega teatripiletite kompensatsiooni.

 

Lisalugemist loometoetuse kohta.