Toetused

ELKL liikmetel on võimalus taotleda loomestipendiumit, vabakutselise loovisiku loometoetust, teatripiletite kompensatsiooni ja retseptiravimite hüvitust.

 • Loomestipendium (2018. aastal maksimaalselt 400 eurot)
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
  • blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

Loomestipendiumi taotleja ei tohi olla liikmemaksuvõlglane ning loomeregistri info peab olema edastatud Kersti Prosale kvarrak@gmail.com või Kaisa Seinale kaisa@teatriliit.ee. Infot selle kohta, kas liikmemaks on tasutud, on võimalik küsida erialaliidu raamatupidajalt: Krista Laal 562 99557

Loomestipendiumi kasutamise tähtaja lõppedes on stipendiumi saaja kohustatud esitama sisulise aruande ja vormikohase finantsaruande

 • Finantsaruande blankett
  • välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

 

 • Vabakutselise loovisiku loometoetus (vabakutselisele loovisikule, kes ei saa loometegevusest sissetulekut)
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
  • blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

 

 • Teatripiletite kompensatsioon 50% ulatuses
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • blankett arvutis täitmiseks DOC või ODT
  • teatripiletite esitamise näidis

Teatripiletite kompensatsiooni saamiseks tuleb avaldus ja teatripiletid (originaalkujul) tuua või saata postiga Tallinnasse, Uus tn 5 kontorisse, korraldus- ja teabejuhi (Kaisa Sein) nimele. Kõik Teatriliidu liikmed saavad kokkulepete kohaselt teatrites soodushinda, enamasti on selleks 50%. Kõikidele Eesti teatrite kassadele on saadetud info, kust nad saavad kontrollida soodustuse küsija kuuluvust Teatriliitu, juhul kui pileti ostjal puudub Teatriliidu liikmekaart. Teatriliidu liikmetele tehtavate soodustuste kohta on täpsem info Teatriliidu kodulehel

 

 • Retseptiravimite hüvitus

Võimalusel hüvitab ELKL oma liikmete erakorralisi kulutusi retseptiravimitele. Tervisehüvitist saab taotleda ka Eesti Teatriliidust, täpsem kord kodulehel.