eng
Tagasi
 • eng
 • ELKL üldkoosoolek 2019

  Eesti Lavastuskunstnike Liidu Üldkoosolek toimub reedel, 26. aprillil kell 13.00 Eesti Teatriliidu punases saalis.

  PÄEVAKORD:

  1. Esinaise tervitussõnad

      1.1 Kohalolijate ja delegeeritud häälte fikseerimine

      1.2 Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugejate valimine

      1.3 Päevakorra kinnitamine

  2. ELKL esinaise  aruanne – liidu tegevus 2018. aastal (Inga Vares)

  3. ELKL revisjonikomisjoni aruanne (Maret Kukkur, Riina Vanhanen)

  4. Küsimused, aruannete kinnitamine

  5. Loomeliidu tegevusplaanid 2019 – 2020:

      5.1 ELKL liikmete osalusega näitused:

          5.1.1 PQ 2019 (Inga Vares)

           5.1.2  1:10 sarja III näituse idee tutvustus (Jana Khanikova)

           5.1.3  1:10 sarja tulevaste kuraatorite otsing (Marge Martin)

       5.2 ELKL liikmete koostöövõimalused Eesti Kunstnike Liiduga (Liina Tepand)

  6. ELKL uue juhatuse (sh uue juhataja) valimine perioodiks 2019 – 2022

  7. Ühine kohvijoomine

  Üldkoosolekul osalemine on liidu liikme põhikirjaline kohustus. Kui mõjuva põhjusega pole võimalik osaleda, palun delegeerige oma hääl kirjalikult (digi- või tavalise allkirjaga) kolleegile, kes kindlasti tuleb koosolekule. Põhikirja järgi võib üks liige esindada kuni 2 liikme delegeeritud häält. Üldkoosolek on hääleõiguslik kui osaleb vähemalt 51% liikmetest. Volituse andmiseks vajaliku blanketi saate alla laadida siit.

  Palun kontrollige oma loomeregistrit – viimase 3 aasta kohta peab RIK-is kirjas olema üks loometöö. Loomeregistrit täidab Kersti Prosa kvarrak@gmail.com 5567 0284.

  Palun kontrollige, kas liidu kodulehel  www.lavastuskunst.ee on Teie isiklikul lehel üleval vajalik info (CV või tutvustus, väike fotogalerii või link isiklikule kodulehele, kontaktandmed, mille kaudu Teiega võib ühendust võtta.) Küsimuste korral, kuidas lehele infot sisestada, palun pöörduge Arthur Arula poole 53584911 arthur.arula@gmail.com .

  Liikmemaksu tasumise küsimused:
  raamatupidaja Krista Laal  kristalaal@hot.ee 56299557

  Liidu tegevustega seonduvad küsimused:
  juhatuse esinaine Inga 510 1170 inga.vares@gmail.com

  Palun andke oma osalusest või delegeeritud häälest teada hiljemalt 1.aprilliks: teabe- ja korraldusjuht Kaisa 521 3988 info@lavastuskunst.ee, kaisa@teatriliit.ee või täites vormi siin.