Toetused

ELKL liikmetel on võimalus taotleda loomestipendiumit, vabakutselise loovisiku loometoetust, kultuurisündmuse piletite kompensatsiooni ja retseptiravimite hüvitust. Taotleja ei tohi olla liikmemaksuvõlglane ning loomeregistri info peab olema edastatud Kersti Prosale kvarrak@gmail.com või Kaisa Seinale kaisa@teatriliit.ee. Infot selle kohta, kas liikmemaks on tasutud, on võimalik küsida erialaliidu raamatupidajalt: Krista Laal 562 99557

 

 

 • Loomestipendium (2020. aastal ühele liikmele 400 eurot, taotluse alusel)
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
  • blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

Summa piirang tuleneb sellest, et ELKL juhatus on rahuldanud vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlusi, milleks riik meile raha eraldab ning seetõttu on loomestipendiumite maksmiseks jäänud fond vähenenud.

Loomestipendiumi kasutamise tähtaja lõppedes on stipendiumi saaja ühe kuu jooksul kohustatud esitama sisulise aruande ja vormikohase finantsaruande

 • Finantsaruande blankett
  • välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

 

 

 • Vabakutselise loovisiku loometoetus (vabakutselisele loovisikule, kes ei saa loometegevusest sissetulekut). Loe lisa toetuse tingimuste kohta Loovisikute ja loomeliitude seadusest.
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
  • blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

  * Taotlejal on kohustus teha teatavaks kõik asjas tähtsust omavad asjaolud, valeandmete esitamisega kaob loometoetuse taotlemise õigus kolmeks aastaks. Valeandmete esitamise tulemusena saadud loometoetus tuleb tagastada (LLS §20 lg 2 ja 3).

 

 

 • Kultuurisündmuse piletite kompensatsioon 50% ulatuses
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • blankett arvutis täitmiseks DOC või ODT
  • piletite esitamise näidis 
   • ELKL juhatuse otsusega (18.11.2019) kompenseeritakse 2020. aastal kõikide kultuuriürituste pileteid (teater, kino, näitus, muuseum, kontsert) 50% ulatuses, aga hüvitatav summa on esialgu 100 eurot liikme kohta.  
   • Kultuurisündmuse piletite kompensatsiooni saamiseks tuleb avaldus ja piletid (originaalkujul) tuua või saata postiga Tallinnasse, Uus tn 5 kontorisse, korraldus- ja teabejuhi (Kaisa Sein) nimele.
   • Kui tegemist on internetist ostetud piletitega ja saate taotluse digiallkirjastada, võib taotluse saata ka e-postile kaisa@teatriliit.ee.
   • Kompenseerida saame ainult selliseid pileteid, millel on seerianumber. Ilma seerianumbrita piletit saame kompenseerida juhul, kui lisate maksekorralduse koopia.

Kõik Teatriliidu liikmed saavad kokkulepete kohaselt teatrites soodushinda, enamasti on selleks 50%. Kõikidele Eesti teatrite kassadele on saadetud info, kust nad saavad kontrollida soodustuse küsija kuuluvust Teatriliitu, juhul kui pileti ostjal puudub Teatriliidu liikmekaart. Teatriliidu liikmetele tehtavate soodustuste kohta on täpsem info Teatriliidu kodulehel.

2020. aasta pileteid ootame hiljemalt 22. detsembrini 2020.

 

 

 • Retseptiravimite hüvitus

Võimalusel hüvitab ELKL oma liikmete erakorralisi kulutusi retseptiravimitele 75% ulatuses. Tervisehüvitist saab taotleda ka Eesti Teatriliidust, täpsem kord kodulehel.

 

ELKL juhatuse järgmine koosolek toimub 2020. aasta veebruaris.